Dacia Aero - Informacje 
Dacia Aero


Opłaty, prowizje i limity

 • założenie rachunku maklerskiego - 5000 lt (jednorazowo);
 • prowizja od transakcji (akcje) - 0,4% wartości transakcji, nie mniej niż 2 lt (przy każdej transakcji);
 • prowizja od transakcji (ETFy) - 0,5% wartości transakcji, nie mniej niż 2 lt (przy każdej transakcji);
 • opłata podatkowa - 0% łącznej wartości środków pieniężnych i papierów wartościowych (codziennie o 23:50);
 • opłata ograniczająca - 5% łącznej wartości środków pieniężnych i papierów wartościowych ponad kwotę 75.000 lt (codziennie o 23:50);
 • opłata od posiadanego debetu - 0% wysokości debetu (codziennie o 23:50);
 • limit maksymalnej wpłaty* - wpłata możliwa do wysokości 50.000 lt łacznej wartości środków pieniężnych i papierów wartościowych.
* W przypadku obniżenia limitu maksymalnej wpłaty lub przekroczeniu maksymalnej wpłaty przez posiadacza rachunku o więcej niż 10% Giełda zastrzega sobie możliwość wypłaty środków osób przekraczających limit do wysokości limitu przy jednoczesnym utworzeniu debetu o wysokości dokonanej wypłaty. Wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wezwania do dobrowolnej wypłaty.

Gwarantowanie środków

Giełda celem realizacji zobowiązań wobec inwestorów posiada rezerwy pieniężne księgowane jako rezerwa na ryzyko oraz pozostałe środki. Giełda, jej Zarząd oraz właściciel odpowiadają wyłącznie do wysokości środków posiadanych przez Giełdę. O stanie środków Giełdy można przeczytać w okresowo publikowanych raportach (link).

Indeksy Giełdowe


SIG. Podstawowy indeks stanowi SIG (Srebrnoroski Indeks Giełdowy), który uwzględnia wszystkie spółki notowane na GPW. Indeks notowany od początku istnienia Giełdy. Skład portfela SIG (wartość początkowa 1000 pkt):
Bánco Baridasa 12%
Teutońskie Koleje Ekspresowe S.A. 9%
Jakobstadt Raffinerie AG 9%
Teutońska Elektrownia Atomowa S.A. 7%
Królewskie Koleje Baridajskie S.A 6%
Unicorn Media Corporation 6%
Lantiańska Kompania Węglowa "LANAKO" 5%
Kompania Nordacka 5%
Górnicze Towarzystwo Akcyjne 5%
Silverhorn S.A. 5%
Mikro 4%
Unisławowska Spółka Wydobywcza 4%
Baridas Oilweel Varco 4%
Zligbud 3 %
Almerska Komunikacja Miejska S.A. 3%
Puls Sarmatów S.A. 3%
LOGO Production S.A. 3%
Herold S.A. 3%
Bullace Inc. 2%
PM Stonka S.A. 1%
Karczma pod Złotą Kaczką 1%

Skład w okresie do 28 października 2016 r.:
Bánco Baridasa 15%
Teutońskie Koleje Ekspresowe S.A. 12%
Jakobstadt Raffinerie AG 9%
Królewskie Koleje Baridajskie S.A 8%
Unicorn Media Corporation 6%
Almerska Komunikacja Miejska S.A. 6%
Lantiańska Kompania Węglowa "LANAKO" 5%
Kompania Nordacka 5%
Górnicze Towarzystwo Akcyjne 5%
Mikro 4%
Teutońska Elektrownia Atomowa S.A. 5%
Unisławowska Spółka Wydobywcza 4%
Silverhorn S.A. 3%
Puls Sarmatów S.A. 3%
LOGO Production S.A. 3%
Herold S.A. 3%
Bullace Inc. 2%
PM Stonka S.A. 1%
Karczma pod Złotą Kaczką 1%SIG-5 to indeks zawierający po jednej, największej spółki z najbardziej wartościowych branży. Skład portfela SIG-5 (wartość początkowa 500 pkt, notowany od 29.10.2016):
Bánco Baridasa 25%
Jakobstadt Raffinerie AG 22%
Górnicze Towarzystwo Akcyjne 20%
Królewskie Koleje Baridajskie S.A 17%
Unicorn Media Corporation 16%


SIG-T to indeks zawierający wszystkie spółki notowane na Giełdzie z siedzibą w Królestwie Teutonii. Skład portfela SIG-T (wartość początkowa 500 pkt, notowany od 29.10.2016):
Teutońskie Koleje Ekspresowe S.A. 17%
Silverhorn S.A. 12%
Puls Sarmatów S.A. 11%
Lantiańska Kompania Węglowa LANAKO 15%
Jakobstadt Raffinerie AG 20%
Bullace Inc. 7%
Teutońska Elektrownia Atomowa S.A. 14%
Karczma pod Złotą Kaczką 4%


SIG-U to indeks zawierający wszystkie spółki notowane na Giełdzie branży usługowej. Skład portfela SIG-U (wartość początkowa 500 pkt, notowany od 29.10.2016):
Puls Sarmatów S.A. 18%
LOGO Production S.A. 8%
Mikro 19%
Unicorn Media Corporation 26%
Bullace Inc. 8%
Herold S.A. 21%


Z uwagi na fakt, że na Giełdzie notowane są ETFy oparte na wskazanych wyżej indeksach, istnieje możliwość "bezpośredniej" inwestycji w indeks, co istotnie ułatwia inwestorowi dywersyfikację portfela.

O systemie - Dacii Aero

Dacia Aero to system notowań (symulacji giełdy), którego celem jest po prostu zapewnienie rozrywki wszystkim, którzy udzielają się w mikronacjach. Oczywiście, przy okazji jest to demonstracja ciprofloksjańskiej i teutońskiej myśli technicznej. System został zintegrowany z systemami Księstwa Sarmacji, w związku z czym możliwy jest obrót "realnymi libertami".

W przeciwieństwie do innych systemów giełdowych, jakie powstawały na przestrzeni dziejów postanowiono zrezygnować częściowo z realizmu, stawiając w zamian w jego miejsce grywalność.

Podstawowe założenia Dacia Aero:

 • System gospodarczy został odwzorcowany 10 składnikowym modelem ekonometrycznym, uwzgledniającym zmiany koniunktury, korelacje pomiędzy różnymi branżami etc.,
 • Zmiany cen akcji są efektem działania wyżej wspomnianego modelu (który symuluje globalne prawa popytu i podaży)
 • Spółki i branże są ze sobą w różny sposób powiązane (przykładowo: wysokie ceny paliw rzutują na wzrost cen akcji rafinerii, a spadek cen akcji firmy transportowej, natomiast głęboka recesja spowoduje, że prawie wszystkie akcje zaczną tanieć),
 • Nowe wskaźniki, ceny akcji itd. wyznaczane są raz dziennie, dodatkowo w każdą niedzielę wypłacana jest kumulowana przez cały tydzień dywidenda (kumulująca się dywidenda ma wpływ na ceny akcji),
 • System pełni funkcję market makera - tj. sprzedaje i skupuje dowolną ilość akcji według kursu dnia,
 • Transakcje obciążone są prowizją.


Historia

Niżej oryginalna historia z czasów pierwszego uruchomienia Dacii Aero w 2008 r.

Słowo giełda pierwotnie pochodzi od starociprofloksjańskiego ghald oznaczającego stragan. Jednakże historia giełdy jako takiej zaczyna się w roku 814, gdy jeden z tutejszych możnych wydał Przywilej Brenicki zezwalający na wybór oferty o najniższej cenie podczas kupowania pomidorów, a nie kupowania od tych, którzy rozstawili swe stragany wcześniej, jak to miało miejsce dotąd.

Już w rok później, bo w 815 król ciprofloksjański Quansuh II potwierdza ten przywilej, dzięki czemu targ w Złym Mięsie stał się światowym centrum handlu. Przyciąga to wielu możnych jak i zwykłych dorobkiewiczów, którzy osiedlając się we wsi, korzystają z pomidorowego eldorado.

W 826 roku przywilej zostaje rozszerzony także o brukiew oraz kapustę. Wówczas populacja Złego Mięsa skacze aż do 5 000 mieszkańców, zaś właściciel Złego Mięsa staje się hrabią i funduje nową siedzibę dla targu wraz z pierwszą na świecie wagą. Od tego czasu zaczęto także oznaczać warzywa in genre zamiast in specie, co okazało się kolejnym strzałem w dziesiątkę.

Po blisko stu latach król Anal obiera Złe Mięso na swoją siedzibę i przemianowuje je na Proktis. Nie zapominając jednocześnie o źródle jego bogactwa, funduje nowy gmach, gdyż poprzedni został zniszczony w wyniku zamieszek spowodowanych masakrą w herbaciarni. Gmach ten, podobnie jak jego poprzednik nie dotrwał niestety do naszych czasów.

Po upadku Ciprofloksji w 1034 r. giełda dalej funkcjonowała, zmieniając swój profil z pomidorów i kapusty na japka i buraki. Niestety, ale w 1042 giełda zostaje zamknięta z powodu ścięcia wszystkich jabłoni w okolicy. Jak potem powie hrabia Zepp, protoplasta srumeńskiego rodu de Zepp tam były owoce i musieliśmy się do nich jakoś dostać. Sam budynek zostaje zajęty przez wandejskich kupców, którzy urządzają tam najpierw mydlarnię, a potem siedzibę funduszy inwestycyjnych. W 1648 roku budynek giełdy zostaje rozebrany, zaś kamienny budulec zostaje sprzedany do Gelloni jako złoto.

Po odzyskaniu niepodległości w 1707 roku postanawia się wznowić działanie giełdy. Karolina I za namową Fanny Hill wznosi znany nam współcześnie gmach, w którym poleca uczynić miejsce wszelkiej spekulacji i robienia ludu w ciula. W 1710 budynek zostaje ukończony, zaś w atrium zostaje posadzona symboliczna jabłoń na znak tego, że wiemy. Jako ciekawostkę należy dodać, że pierwotnie nie handlowano udziałami w spółkach, lecz opcjami waniliowymi, najchętniej na samundzki śnieg, ale także gellońskie błoto, ale i srumeńscy królowie cieszyli się popularnością, chociaż w ich wypadku, a w szczególności sarmackich książąt, główny wolumen opierał się na opcjach put.

W 1753 przy budynku giełdy powstała huta kolorowych szkiełek, którymi wywoływano inflację w srumenii. Także w tym samym roku otwarto nowy pawilon, w którym handlowano akcjami we współczesnym tego słowa rozumieniu. Nie cieszyły się one jednakże wielką popularnością, w związku z czym handel dość szybko przeniósł się na ulicę Wiedeńską, gdzie stragan ufundował sam książę Solium. Początkowo umieszczony pomiędzy budką z obwarzankami a glinianymi kogucikami, został przeniesiony na sam początek ulicy, pomiędzy kramy z karpackimi kapciami i krówkami na wagę.

U progu XIX wieku, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem akcjami, a także poszerzeniem asortymentu o pamiątki, prasę i tanie szampony skrzypowe i szałwiowe, właściciel straganu, którego imię nie zachowało się do współczesnych czasów, przenosi się do własnego kiosku na placu Sabów. Prawdziwym hitem jednak okazuje sie sprzedawanie akcji w zestawach podarunkowych.

Dopiero panowanie Karoliny XIV przynosi właściwe zainteresowanie akcjami, które wracają do swojego pierwotnego miejsca, dotychczas przerobionego na papugarnię. Renesans tych papierów wartościowych zbiegł się niestety z kolejnym już najazdem srumeńców, który okazuje się być opłakany w skutkach dla giełdy. Instytucja ta zostaje ponownie zamknięta, zaś wszelki obrót finansowy zostaje zakazany. Giełda schodzi do podziemia, gdzie działa w konspiracji. Akcje są sprzedawane w ukryciu, zaś za ich posiadanie grozi kara śmierci.

Po udanym Powstaniu Skawlandzkim możliwe staje się handlowanie akcjami. Niestety, ale z powodu polityki gospodracznej państwa jest on mocno ograniczony i dotyczy głównie CFSO, CPB oraz JSW. Dopiero Rewolucja Narcyzów przynosi w tej materii odmianę, zaś pierwsze nieśmiałe próby odnowienia giełdy w formule z czasów panowania Karoliny I zostają zrealizowane przez I Księcia Saginaty oraz I Księcia Solium, którzy tworzą niniejszą giełdę.Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi