Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Lantiańska Kompania Węglowa LANAKO (LNK)

Branża:surowce
Państwo:Królestwo Teutonii
Cena akcji:8.60
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.07
Wynik finansowy za zeszły dzień:1123
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.01
Liczba akcji16000
Wartość księgowa spółki149491
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.06 (+0.7 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0.48 (+5.9 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:0.05 (+0.6 %)
P/BV (C/WK):0.92
P/E (C/Z)*:0.34
Prognozowana dywidenda (na akcje):0
Opis: Wydobycie węgla w Baronii Lantshaven, 4 kopalnie węgla kamiennego.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi