Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Królewskie Koleje Baridajskie S.A (KKB)

Branża:transport
Państwo:Królestwo Baridasu
Cena akcji:20.10
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.15
Wynik finansowy za zeszły dzień:12235
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.43
Liczba akcji80000
Wartość księgowa spółki1388375
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.42 (+2.1 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0.34 (+1.7 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:1.76 (+9.6 %)
P/BV (C/WK):1.16
P/E (C/Z)*:0.36
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.07
Opis: Spółka świadcząca usługi przewozu pasażerów na obszarze Królestwa Baridasu, zarządzająca infrastrukturą kolejową.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi