Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Almerska Komunikacja Miejska S.A. (AKM)

Branża:transport
Państwo:Królestwo Baridasu
Cena akcji:0.14
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0
Wynik finansowy za zeszły dzień:1759
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.43
Liczba akcji3000000
Wartość księgowa spółki374099
Zmiana ceny w ciągu dnia:0 (0 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0 (0 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:0 (0 %)
P/BV (C/WK):1.12
P/E (C/Z)*:0.65
Prognozowana dywidenda (na akcje):0
Opis: Spółka zajmująca się realizacją transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje) na obszarze Królewskiego Miasta Almery

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi