Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Zligbud (ZLI)

Branża:budownictwo
Państwo:Starosarmacja
Cena akcji:5484.60
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:9.58
Wynik finansowy za zeszły dzień:478937
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.09
Liczba akcji50000
Wartość księgowa spółki213974760
Zmiana ceny w ciągu dnia:154.67 (+2.9 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:-17.67 (-0.3 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:159.14 (+3 %)
P/BV (C/WK):1.28
P/E (C/Z)*:1.57
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.86
Opis: Spółka zajmująca się realizacją zleceń budowlanych, architektonicznych i designerskich, także takich jak strony www, logotypy, herby, etc.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi