Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


PM Stonka S.A. (PMS)

Branża:przemysł lekki
Państwo:Starosarmacja, Grodzisk
Cena akcji:124.61
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.21
Wynik finansowy za zeszły dzień:10284
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.44
Liczba akcji50000
Wartość księgowa spółki4902995
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.14 (+0.1 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0.87 (+0.7 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:1.49 (+1.2 %)
P/BV (C/WK):1.27
P/E (C/Z)*:1.66
Prognozowana dywidenda (na akcje):0.09
Opis: Produkcja Militarna Stonka S.A. to sarmackie przedsiębiorstwo nastawione na produkcję militarną o długiej tradycji. Obecnie PM Stonka S.A. jest wiodącym producentem wysokiej klasy stonki ziemniaczanej, zrzucanej na teutońskie pola. Odbiorcami produktów PM Stonka są zarówno instytucja państwowe (zwłaszcza KSZ), jak i osoby fizyczne - obywatele zainteresowani szkodzeniem Narodowi Teutońskiemu.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi