Dacia Aero - spółki 
Dacia Aero


Unisławowska Spółka Wydobywcza (USW)

Branża:surowce
Państwo:Gellonia
Cena akcji:9.30
Zysk zeszłego dnia na jedną akcję:0.08
Wynik finansowy za zeszły dzień:7861
Współczynnik wypłaty dywidendy:0.00
Liczba akcji100000
Wartość księgowa spółki1008384
Zmiana ceny w ciągu dnia:0.05 (+0.5 %)
Zmiana ceny w ciągu tygodnia:0.24 (+2.6 %)
Zmiana ceny w ciągu miesiąca:0.61 (+7 %)
P/BV (C/WK):0.92
P/E (C/Z)*:0.32
Prognozowana dywidenda (na akcje):0
Opis: Spółka z siedzibą na terenie lenna Unisławów, zajmująca się wydobyciem węgla i rudy żelaza. Przedsiębiorstwo o gellońskich korzeniach.

notowania spółki

* liczony w oparciu o zysk za zeszły dzień

Copyright © 2012 Hergemon & Euskadi, 2016 Hergemon & Anglov, 2021 Hergemon & Euskadi